Tarian Taro Ada Taro Gau dipentaskan di Festival La Galigo Soppeng -->
Cari Berita

Tarian Taro Ada Taro Gau dipentaskan di Festival La Galigo Soppeng


TARO ADA TARO GAU artinya
1. sama perkataan dengan perbuatan.
2. apa yang terucap dari mulut haruslah seiring dengan perbuatan.

TARO ADA TARO GAU bermakna konsistensi perbuatan dengan apa yang telah dikatakan.
TARO ADA TARO GAU jika sudah mengatakan merah, maka pantang untuk mengubahnya.
TARO ADA TARO GAU salah satu karakter yang dimiliki orang bugis sejak dulu hingga kini.