Masih Hidup -->
Cari Berita

Masih Hidup

Oleh: Muhammad Saifullah

Kritik masih hidup
Di buku-buku para penulis.
Kritik masih hidup.
Di suara-suara para orator.
Kritik masih hidup.
Di setiap kasih sayang.

Di jalan raya.
Di tanah bekas bangunan tergusur.
Dan tempat dimana pernah ada kita.
Disanalah kritik itu menjadi api.
Tak ada percikan api besar.
Tanpa di dahului percikan-percikan api kecil.

Kritik selalu.
Kritik akan.
Menjadi kabar gembira terutuk kehidupan.
Kritik selalu.
Kritik akan.
Menjadi kabar buruk teruntuk kekuasaan.(******)