Perjanjian LAMUNG PATUE RITOPEKKONG Sinjai (4) -->
Cari Berita

Perjanjian LAMUNG PATUE RITOPEKKONG Sinjai (4)

Disebut LAMUNG PATUE RITOPEKKONG karena perundingan ini dilaksanakan dengan upacara penanaman batu besar, bagian batu yang dikuburkan dalamdalam dimaksudkan sebagai simbol dikuburkannya sikap-sikap keras yang merugikan semua pihak, sedang bagian batu yang timbul sebagai simbol persatuan yang tidak mudah bergeser.

Isi PERJANJIAN TOPEKKONG adalah
1. Madumme to sipalalo
    Mabelle to Siparoso
    Seddi Pabbanua pada rappunnai Lempa asefa mappanessa
2. Musunna Gowa musunna to Bone na Tellulimpoe
    Makkutopi assibalirenna
3. Sisappareng deceng teng sisappareng ja’
    Sirui menre teng sirui no’
    Malilu sipakainge mali siparappe

Artinya adalah :
1. Saling mengisinkan dalam mencari tempat bernaung
    Saling memberi kesempatan dalam mencari ikan
    Satu rakyat milik kita semua
    Kemanalah padinya dibawa itulah yang menentukan
    (Kerajaan mana yang dipilihnya)
2. Musuh Kerajaan Gowa juga musuh Kerajaan Bone dan Tellulimpoe
    Demikian pula sebaliknya
3. Saling memberikan kebaikan bukan kejahatan
    Saling bantu membantu tidak saling mencelakakan
    Yang lupa diri diingatkan, yang hanyut diselamatkan.

Nur Hasanah
Editor La Barakka