Doa atau Darari Berbahasa Bugis -->
Cari Berita

Doa atau Darari Berbahasa Bugis

Bismillahirrahmanirrahim
O ... Puwakku Marajae
De elo ulleku
Kutudang suju' Massompa
Mappakatuna ale

Uporennui Addampeng-Mu
Amaseakka pakkulleang
Werekka awatangeng
Tuwo ri linoe

Biuka kuminasa sumange'
Massappa paddissengeng
Bokong tea mawari
Sulo mattappa rilolangekku

Aja' Kumanrasa-rasa pesona
Ri kalawing ati nenniya ri lino kotopaha ri ahera'
kotopaha Ripadakku ripancaji
Riwettu macowaku matti'

O... Puwakku Paulle Temmaggangka
Ati mapaccikku tenrinawa
Nakutudang maddampeng
Tennainring werekkada
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh